top of page

AV-løsninger som håndterer dine 
utfordringer, slik du ønsker det

Audiovisuelle løsninger er et utrolig omfattende område. Det omfatter alt fra løsninger for møterom, kontrollrom, auditorier, broadcasting, lyd, Digital Skilting, til museer, opplevelsessentre, gallerier, shoppingsentre, etc.

 

Felles for alle er imidlertid at det hjelper lite med høykvalitets komponenter hvis alt det andre ikke holder samme kvalitet. Det er her AV Integratoren kommer inn, for å sikre at helheten ivaretas på en best mulig måte.

 

Det innebærer å sikre at alle elementer som inngår i leveransen blir ivaretatt på en best mulig måte, hva enten det gjelder spesifisering, prosjektering, salg, installasjon eller drift.

 

Dette gjelder selvfølgelig for alle typer audiovisuelle løsninger, også de som er beskrevet nedenfor ...

 

Broadcast

Broadcast studios møter en rekke utfordringer når det gjelder audiovisuelle løsninger. Den kanskje største utfordringen av dem alle er moiré.

Digital Skilting

Skjermbasert kommunikasjon fungerer. Den gjør deg og budskapet ditt mer synlig, bidrar til å bygge et godt omdømme, og øker salget. Vel og merke hvis du håndterer Digital Skilting prosjektet på riktig måte.

Kontrollrom

Kontrollrom, beredskapsrom, overvåkningsrom, operasjonsrom, driftssentral etc. - formålet er det samme. De skal raskt og effektiv formidle aktuell, relevant og tidskritisk informasjon til operatørene ved de forskjellige stasjonene.

Lydløsninger

Lydløsninger skal sørge for at alle tilhørere får et klart og tydelig inntrykk av det som formidles. Uavhengig av hvor vedkommende befinner seg i rommet, hvor fullt rommet er, og uavhengig
av hva som formidles.

Møterom / Auditorium

Et møterom har mange oppgaver, det skal være et ansikt utad for virksomheten, det skal være enkelt å bruke, det skal dekke alle behov det er ment å dekke. Alt dette skal skje uavhengig av møterommets størrelse og beskaffenhet forøvrig.

Spesielle prosjekter

Det er nesten ikke grenser for hva audiovisuelle løsninger kan brukes til - enn si hvordan de kan brukes. Hvert enkelt prosjekt inneholder føringer som styrer hvilken tilnærming
til løsning som vil være best egnet
til å levere ønsket resultat.

Interessert i AV-løsninger?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til A/V ...

bottom of page