top of page

Personvernerklæring

Innledning

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs nye personvernforordning og den største endringen i datavernlovgivning de siste 20 årene. GDPR erstatter personverndirektiv 95/46/EF og styrker EU-borgernes rettigheter når det gjelder egne personopplysninger.


Display Systems AS (heretter DS) er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder og ansatte og handle i overenstemmelse med GDPR lovgivningen. DS ønsker at kundene våre skal føle seg trygge og sikre, og denne personvernerklæringen forklarer hva du kan forvente fra DSog hvordan vi behandler informasjon.

1 Besøkende til våre nettsider

Når noen besøker våre nettsider bruker vi en tredjepartstjeneste, Google Analytics, til å samle inn standard logginformasjon og detaljer om besøket. Vi gjør eksempelvis dette for å finne ut ting som antall besøkende til de ulike delene av nettstedet og om noe innhold fenger mer enn vanlig. Denne informasjonen behandles kun på en måte som ikke identifiserer noen. Vi gjør ikke, og lar heller ikke Google gjøre noe forsøk på å finne ut identiteten til de som besøker nettstedet vårt.


Hvis vi ønsker å samle inn personlig identifiserbar informasjon gjennom vår nettside, vil vi gjøre det klart på forhånd, og forklare hva vi har til hensikt å gjøre med informasjonen. Eksempler på dette kan være påmelding til arrangementer eller nyhetsbrev.
 

Informasjonskapsler er små filer som et nettsted eller en tjenesteleverandøren sender til harddisken på datamaskinen din gjennom nettleseren (hvis du tillater det) og som gjør at nettstedet gjenkjenner nettleseren din og kan innhente og huske bestemt informasjon.
 

Vi bruker informasjonskapsler til å utføre viktige funksjoner og forbedre brukeropplevelsen på nettsiden vår samt kompilere statistikk for trafikk og kommunikasjon på nettstedet.
 

Du kan også velge å slå av informasjonskapsler i nettleseren og/eller slette lagrede informasjonskapsler i nettleseren din. Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler kan påvirke nettstedets funksjonalitet.

2 Besøkende som forespør informasjon

På våre nettsider finnes det flere skjemaer hvor man kan forespørre mer informasjon om våre produkter og tjenester. Dette kapittelet i personvernerklæringen refererer til disse sidene.

2.1 Hensikt og juridisk grunnlag for behandling av informasjon

Vårt formål med å samle inn denne informasjonen er å kunne svare deg på en god måte og gi deg informasjon om de produktene og tjenestene vi tilbyr.
 

Det juridiske grunnlaget vi legger til grunn for behandling av dine personopplysninger, er ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 

Hva vi trenger

  • Navn

  • Firmanavn

  • Epost adresse

  • Telefonnummer

 

2.2 Hvorfor vi trenger denne informasjonen
Vi bruker denne informasjonen for å kunne komme tilbake til deg med det du har bedt om, og for å kunne kommunisere i forhold til eventuelle oppfølgingssamtaler. Vi bruker ikke informasjonen til andre formål.

 

​3 Hva vi benytter dine personlige data til

​Dine personopplysninger vil kunne bli behandlet av medarbeidere i Display Systems AS. Vi benytter tredjepartsleverandører til å lagre denne informasjonen, og har egen databehandler avtale med dem.

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.


Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.
 

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Tilpasset brukeropplevelse
Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til deg og ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Salg og markedsføring
Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss.

I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.
 

Systemovervåking, feilretting mm.
Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 

Rettslige forpliktelser
I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

 

4 Hva er dine rettigheter?

Dersom noe av den informasjonen vi har lagret vedrørende deg er feil eller ufullstendig, kan du be om å se denne informasjonen, rette den eller få den slettet. Merk at informasjon vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser, slik som bokføringsloven, vil ikke bli slettet.

Hvis du ønsker å gjøre en slik forespørsel, eller klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@displaysystems.no eller sende et brev til:
 

Display Systems AS
Braanaas Hovedgaard
Braanaasveien 29
2019 Skedsmokorset

 

Hvis du etter en slik henvendelse fortsatt føler at dine personopplysninger ikke har blitt håndtert på riktig måte i henhold til loven, kan du opprette en klage via Datatilsynet.

5 Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi skulle velge å gjøre endringer i vår personvernerklæring, vil vi legge inn disse endringene her, slik at du alltid vil vite hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi kan bruke denne informasjonen, og om vi vil dele den med noen. Hvis du på noe tidspunkt skulle ha spørsmål eller bekymringer angående vår personvernerklæring ber vi deg sende oss en epost til post@displaysystems.no
 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 29.08.2022.

bottom of page