1/6

Spesielle prosjekter

Det er nesten ikke grenser for hva audiovisuelle løsninger kan brukes til - enn si hvordan de kan brukes. Hvert enkelt prosjekt inneholder føringer som styrer hvilken tilnærming til løsning som vil være best egnet til å levere ønsket resultat.

 

Utfordringen er å finne en samarbeidspartner med tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å kunne være en veileder, tilrettelegger og utfører. Som evner å se ønsket resultat i relasjon til de føringer som foreligger, for deretter å sammenstille disse i et løsningsforslag som er realiserbart innenfor de rådende rammer.

 

Alt tuftet på solid kunnskap om, og forståelse for, tilgjegnelige teknologier og komponenter, samt hvordan disse kan sammenstilles for å bringe prosjektet til live slik det skal, der det skal, når det skal.

 

Display Systems har over tid vært involvert i en rekke slike høyst spesielle, og utfordrende prosjekter, bl.a. Oslofjordmuseet, Aker Enginerium og Akers multitouch informasjonsvegg. Bildene nedenfor viser noe av spennet i de utfordringer slike prosjekter medfører.

 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Se video fra spesielle prosjekter

Oslofjordmuseet - Ro-simulator

Aker Enginerium - Historievegg

Aker Enginerium - Quiz

Aker Enginerium - Globe

Har du spesielle ting/utfordringer
du trenger hjelp til?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til audiovisuelle prosjekter som stiller spesielle krav