top of page

Spesielle prosjekter

Det er nesten ikke grenser for hva audiovisuelle løsninger kan brukes til - enn si hvordan de kan brukes. Hvert enkelt prosjekt inneholder føringer som styrer hvilken tilnærming til løsning som vil være best egnet til å levere ønsket resultat.

 

Utfordringen er å finne en samarbeidspartner med tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å kunne være en veileder, tilrettelegger og utfører. Som evner å se ønsket resultat i relasjon til de føringer som foreligger, for deretter å sammenstille disse i et løsningsforslag som er realiserbart innenfor de rådende rammer.

 

Alt tuftet på solid kunnskap om, og forståelse for, tilgjegnelige teknologier og komponenter, samt hvordan disse kan sammenstilles for å bringe prosjektet til live slik det skal, der det skal, når det skal.

 

Display Systems har over tid vært involvert i en rekke slike høyst spesielle, og utfordrende prosjekter, bl.a. Oslofjordmuseet, Aker Enginerium og Akers multitouch informasjonsvegg. Bildene nedenfor viser noe av spennet i de utfordringer slike prosjekter medfører.

 

Se video fra spesielle prosjekter

Oslofjordmuseet - Ro-simulator

Aker Enginerium - Historievegg

Aker Enginerium - Quiz

Aker Enginerium - Globe

Har du spesielle ting/utfordringer
du trenger hjelp til?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til audiovisuelle prosjekter som stiller spesielle krav

bottom of page