top of page

Kundeuttalelser

Display Systems spesialiserer seg på å hjelpe virksomheter med å få på plass brukervennlige, audiovisuelle løsninger som fungerer. Her kan du lese
hvordan noen av disse virksomhetene opplevde vår bistand.

Dimension Group

Nigel Austin

Arena fitness

Runhild Ødegaard

Leder treningssenteret

Many thanks for the professional and friendly service at Nor Shipping. Kelvin Hughes were pleased with the result and I am happy to work with you again. 

Jeg har hatt med utallige leverandører i anleggs- prosessen med mange forsinkelser, og arbeid som ikke har vært tilfredsstillende utført.

Display Systems har holdt alle avtaler, var på plass her når de sa de skulle være her, og gjorde det de sa de skulle gjøre – når de sa de skulle gjøre det.

Slike leverandører er gull verdt for meg som leder. 

Leteng AS

Jeg er imponert over hvor pent installasjonen er utført. Dette er kvalitetsarbeid man ser litt for sjelden i dag. 

Borgar Kristiansen, Salgssjef

Roald Brekkhus
Daglig leder

MOOV AS

Innholdet i Digital Skilting løsningen er unikt og gjør mange målløse!

 

Det er godt å ha samarbeidspartnere en kan stole på 100%. 

Adresseavisen

Adresseavisen

Lena Frostad, Administrasjonssjef IT

Adresseavisen skulle flytte inn i nytt bygg og trengte i den forbindelse å innrede det nye bygget med møterom. Totalt dreide det seg om 41 rom, hvorav 19 små fleksirom, 18 vanlige møterom og 4 videokonferanserom.

 

Vi valgte Display Systems fordi de klarte å skreddersy løsningen best i forhold til våre behov. Vi måtte gjøre en kost/nytte-vurdering som var stram. Display Systems var gode til å lese hva vi måtte ha for å få ting til å fungere og til å få et løsningsforslag på bordet som vi kunne ta stilling til.

 

Resultatet ble løsninger som er svært fleksible. Vi kan oppgradere og endre dem ved behov, og det er fint for fremtiden. Møterommene er brukervennlige. Vi sa at vi skulle ha «trykk én tast og kom i gang», og det fikk vi.

Avinor

Avinor

Asgeir Hagen, Seniorrådgiver

Konsernstab Sikkerhet og Kvalitet, Avinor

Avinor skulle bygge og utruste to beredskapsrom med infrastruktur for å betjene operasjonell og strategisk krisestab ved vårt hovedkontor. Krisehåndteringsverktøy var valgt av vårt eierdepartement, men «presentasjonsverktøy» valgte vi selv; utformingen av rommet, den teknisk løsningen og – ikke minst – hvordan rommet skulle gjøres mest mulig brukervennlig.

 

Display Systems visste jeg lite om på forhånd. Selskapet hadde deltatt i noen prosjekter for Avinor tidligere, hvor det blant annet hadde levert møteromsløsninger ved hovedkontoret vårt og noen store informasjonstavler ved noen av våre flyplasser, men disse anskaffelsene hadde jeg ikke vært involvert i.

 

Jeg er både stolt og imponert over beredskapsrommene Avinor har fått bygget og utrustet. I det ferdige produktet ligger det løsninger som vi i utgangspunktet ikke hadde tenkt på, og som ikke lå inne i tilbudsforespørselen og tilbudet, men som Display Systems etter min oppfatning har levert fordi de visste at det var ting som ville gjøre den tekniske løsningen og brukeropplevelsen ennå bedre.

 

Display Systems har levert to «state of the art» beredskapsrom, hvor fokus har vært på ekstrem brukervennlighet, funksjonalitet og skalerbarhet.  Samarbeidet med Display Systems har vært en positiv opplevelse fra ende til annen. Det som har gledet meg spesielt er at Display Systems har gjennomført en leveranse hvor selskapet har overgått våre forventninger.

 

Den tekniske løsningen er slikt innrettet at våre krisestabssjefer og andre funksjonsinnehavere i staben i liten grad trenger å bruke ressurser på hvordan informasjon til skjermflaten skal innhentes, prosesseres og presenteres. Det er tilnærmet selvforklarende og meget enkelt å utføre, hvilket er svært viktig når krisen inntreffer. Da skal fokuset være på løsning av krisen på best mulig måte, ikke på hvordan «duppedittene» fungerer.

 

Innenfor de totale visningsflatene kan et stort antall tilgjengelige kilder presenteres i vår løsning; skalerbart og sømløst. Dette var et absolutt krav.

 

Jeg skal ærlig innrømme at jeg på forhånd ikke hadde forutsetninger for å kunne forstå hvor elegant og enkelt brukergrensesnittet kunne lages. Vi hadde spesifisert krav til brukervennlighet og funksjonalitet i tilbudsinnbydelsen; leveransen overgikk forventningene.

 

Display Systems har tatt ansvar for totalitet i utstyrsleveransene til beredskapsrommene uten å være bedt om det. Integrasjon av informasjonstavler fra CIM (krisestøtteverktøy levert av OneVoice) i Display Systems løsning er helt unik, takket være et Display Systems-initiert samarbeid med OneVoice. Display Systems tok også ansvar for å få bygget en spesialtilpasset pult til det operasjonelle beredskapsrommet via en ekstern underleverandør.

 

Det at et selskap uoppfordret tar ansvar for ting som i utgangspunktet ligger utenfor bestillingen synes jeg er unikt. Et annet positivt forhold i denne sammenheng er at det ikke er noen skjulte kostnader forbundet med leveransen. Display Systems underleverandører har naturligvis fått betalt, mens selskapets egne bidrag til løsninger som går utover tilbudet har vært innbakt i dette.

 

Basert på våre erfaringer med Display Systems har jeg ingen betenkeligheter med å gi dem min uforbeholdne anbefaling. Display Systems holder det de lover, de veileder kunden uten tanke på profittmaksimering ut over levert tilbud, de har meget høy kompetanse på multiple AV-løsninger, de er seriøse, de leverer «state of the art» løsninger, de er ekstremt løsningsorienterte, de leverer over forventning og der er ingen «skjulte» kostnader.

 

Jeg er svært fornøyd med Display Systems!

Yara

Yara International ASA

Helga Gisladottir, Corporate Human Resources

Facility Management

Display Systems var helt ukjent for meg inntil de kom inn i flytteprosjektet vårt sammen med Pitney Bowes, som sto for AV-leveransen til Yara sitt nye hovedkontor på Skøyen. Pitney Bowes hadde, sånn som jeg opplevde det, et godt samarbeid med Display Systems.

 

I flytteprosjektet ble Display Systems kanskje de som har vært mest synlig for oss i praksis, i forhold til at de jo har montert alt AV-utstyr i bygget. Nå hadde ikke jeg, i min rolle, den tetteste kontakten med alle sammen, men de fremsto som en gjeng med imøtekommende og positive karer som var greie å prate med og som lyttet til oss som kunder, og gjorde som vi ba om.

 

Display Systems var også svært proaktive og løsningsorienterte og kom med forslag til gode løsninger på utfordringer som vi støtte på underveis i prosjektet. Det dukker jo opp utfordringer stadig vekk i en sånn fase, og der var de flinke. De er kunnskapsrike, vet hva de snakker om og er tydelig engasjerte i forhold til faget.

 

I tillegg til å være løsningsorienterte så var Display Systems også flinke til å oversette det tekniske språket til vanlig språk slik at alle skulle forstå hva det var snakk om, og det synes jeg, som ikke forstår det tekniske språket så veldig godt, er viktig.

 

Display Systems bidro til at vi fikk på plass en veldig bra løsning som flyter godt, en løsning som er brukervennlig og lett å forhold seg til på utsiden, men samtidig veldig høyteknologisk bak kulissene.

 

I realiteten så endte vi nok opp med en mye bedre løsning enn hva vi i utgangspunktet mente at vi trengte, men det var det verdt. Jeg registrerer jo at mange eksterne som kommer til oss og skal bruke utstyret i møterommene våre, påpeker at vi har er et veldig flott system.

 

Samtidig er klager vi hadde på de gamle videokonferanserommene våre forstummet, og det betyr jo bare at ting fungerer. Når vi i tillegg tenker på at vi i egenskap av å være et internasjonalt selskap bruker de nye videokonferanserommene mye, og at møterommene våre stort sett er fullbooket hver eneste dag, så tilsier det at løsningen fungerer veldig bra.

 

En ting jeg setter pris på er at hvis det skjer noe, en skjerm trenger å byttes f.eks., så er det ikke noe diskusjon og krangel om det. Slikt bare registreres og fikses uten masse byråkrati og unødvendig bruk av tid, og det er veldig bra.

 

Totalt sett så vil jeg si at Display Systems gjorde en veldig bra leveranse.

Technip Norge AS

Technip Norge AS

Niels Christian Boman
Senior Contracts Engineer
AV-gruppe leder

Technip Norge AS skulle flytte inn i nytt bygg sommeren 2015, og i den sammenheng hadde vi noen klare oppfatninger om hva vi ønsket å forbedre fra de gamle lokalene. AV-løsningen var en av dem. For å imøtekomme dette behovet ble en dedikert AV-gruppen satt sammen som utferdiget behovsspesifikasjonen.


Vi hadde opprinnelig en idé om hva vi ville ha i den nye AV-løsningen, og dette ble beskrevet i forespørselen som ble sendt ut.
 

Totalt skulle vi utstyre inntil 130 rom, hvorav 1 auditorium, 9 videokonferanserom, 1 kantine som brukes til massemøter, 34 møterom og resten fokusrom (fokusrom = små møterom for inntil 4 personer)
 

Fokusrommene skulle utstyres med en enkel skjerm for tilkobling til laptop, mens alle de andre rommene skulle ha full utstyrspakke med god lyd, skjermløsning, og enkel kontrollpanel for styring av AV-løsningen for det aktuelle rommet. Kontrollpanelet skulle kunne styre lys, lyd, kalender og tilkobles laptops, smartboards og/eller smartphones og i noen rom også desktop som alternativ. I tillegg skal løsningen være tilpasset fremtidige utvidelser og medier.
 

Det som gjorde at vi til slutt valgte Display Systems var totalpakken de presenterte, hvor det kom tydelig frem at de hadde forstått våre tanker og ønsker og kom opp med løsninger som møtte våre behov. I mange tilfeller løste Display Systems også problemstillinger vi hadde sett men som nødvendigvis ikke var så klart formulert. Dette er egenskaper som vi verdsetter.
 

Display Systems har også vært en aktiv bidragsyter i prosessen – både i forhold til hva vi ville ha, hva vi faktisk trengte, og hvordan vi kunne få dette til å optimaliseres opp imot interiørarkitekt og det arkitektoniske men fortsatt innenfor fastsatt budsjett.
 

Dette innebærer blandt annet

  • Optimalisering av skjermstørrelse i forhold til romstørrelsen

  • God lyd og bildedekning

  • Enkel kontrollenhet

  • Godt brukergrensesnitt (intuitivt) som fjerner/reduserer behov for opplæring

 

Samarbeidet med Display Systems har fungert veldig bra igjennom hele prosessen fra de ble valgt til løsningen var ferdig installert, og videre i daglig drift.
 

Vi som satt i AV-gruppen er klart av den oppfatning av at Display Systems var korrekt valg for oss og har ingen problemer med å anbefale Display Systems til andre.

 

Sodexo AS
Kai Morten Lunde.jpg

Sodexo AS

Morten Lunde, IT Manager

Display Systems hadde fått greie på at vi skulle flytte, og dermed tok de kontakt med oss for å tilby sine tjenester. Jeg kjente ikke noe til dem, men valgte å si «Ja» til et møte med dem for å høre på hva de hadde å tilby.

 

Det endte med at vi engasjerte Display Systems for å installere audio/video løsninger til møterommene våre, blant annet på basis av deres filosofi om at møterom skal fungere med én gang du kommer inn i rommet, uten at du må bruke masse tid på kabler og tilkobling. Det skal gå raskt og effektivt å komme i gang med et møte.

 

Dette passet som hånd i hanske med vårt ønske om å få på plass løsninger som er effektive og enkle i bruk for brukere av moderne møterom. Et viktig punkt for oss.

 

Jeg må si at jeg er strålende fornøyd med Display Systems. De har virkelig levert på alle de områdene som er viktige for oss. De har vært svært tilgjengelige, både når det gjelder hvor raskt de svarer på epost, og ikke minst hvor raskt de har vært på stedet for å fikse ting når vi har spurt om noe.

 

De har også levert det de har sagt skal leveres, til den tid det skal leveres på. De gjør det de skal, de gjør det bra, og de gjør det ordentlig. Dermed blir det skikkelig høy kvalitet på jobben de gjør, noe som også var viktig for oss. Vi liker at ting ser ordentlig ut.

 

En bieffekt av det var at jeg raskt skjønte at det her behøver jeg ikke å følge opp underveis, noe som gjorde at jeg har overlatt størstedelen av installasjonsjobben til dem selv og bare sett på ting når de var ferdige. Dermed har jeg kunnet bruke min tid på andre oppgaver istedenfor å fortløpende ettergå det de gjør, og følge opp at ting blir gjort riktig.

 

De kan jobben sin, de er gode på jobben sin, og det er det som er bra.

 

Display Systems har i tillegg utvist en positivitet og innsatsvilje det står respekt av. Jeg spurte om de kunne hjelpe meg noen andre skjermer som jeg hadde fra før av, og det har de også gjort på strak arm, så det var strålende innsats.

 

Nå kom vi dessverre ikke i mål tidsmessig. Vi skulle gjerne hatt en uke på oss før utstyret skulle tas i bruk, sånn at vi i ro og mak kunne testet det og luket ut eventuelle barnesykdommer.

 

Det var imidlertid ikke Display Systems sin feil. Det skyldtes at en annen av våre leverandører ikke leverte det de skulle, noe som medførte at Display Systems heller ikke fikk gjort det de skulle.

 

Vi er med andre ord svært førnøyde med Display Systems. Det er en bedrift som leverer, rett og slett, og som leverer kvalitet. Derfor har vi allerede brukt deres tjenester i et annet prosjekt

Interessert i AV-løsninger?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer knyttet til AV ...

bottom of page